Wiadukt drogowy WC-2 w ciągu DK46 w km 5+563 obwodnicy Nysy

Projekt budowlany i wykonawczy wiaduktu drogowego WC2 w ciągu DK46 w km 5+563 nad liniami kolejowymi w ramach zadania „Budowa obwodnicy Nysy w ciągu drogi krajowej nr 41 i nr 46”.

Czteroprzęsłowy  ustrój  płytowo-belkowy z betonu sprężonego. Całkowita długość obiektu wynosi 115,28m. Posadowienie bezpośrednie.

Obwodnica Nysy WC2 - 08 Obwodnica Nysy WC2 - 05 Obwodnica Nysy WC2 - 12

© Copyright 2015 - CMSZ ATOM S.C.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0

 

Stronę odwiedziło do tej pory: 124177 osób