Projekt remontu mostu nad rzeką Łomniczka w Karpaczu

Ekspertyza techniczna oraz projekt budowlano-wykonawczy remontu mostu nad rzeką Łomniczka w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysu remontu przeprawy mostowej nad rzeka Łomniczka w Karpaczu w ciągu leśnej drogi dojazdowej na wypadek pożaru.”

Podstawowe parametry geometryczne obiektu:

  • Maksymalne światło poziome                                 B= ok. 24.80 m
  • Strzałka pionowa łuku                                               H= ok. 4.20 m
  • Szerokość konstrukcji łuku                                       S = 3.50 m

 

21.1           21.2

© Copyright 2015 - CMSZ ATOM S.C.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0

 

Stronę odwiedziło do tej pory: 124199 osób