Warning: Declaration of My_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/cmsz/functions.php on line 21
 CMSZ ATOM S.C.
Projekt wiaduktu drogowego nad liniami kolejowymi nr 203 i 415 w Gorzowie Wlkp.

Projekt budowlany nowego wiaduktu drogowego nad liniami kolejowymi nr 203 i 415 w ramach zadania: „Przebudowa ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.”

Dwuprzęsłowy  ustrój  płytowo-belkowy  z  belek prefabrykowanych. Całkowita długość ustroju nośnego wynosi 24,70m. Posadowienie bezpośrednie.

201

Wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 272 w Przygodzicach

Projekt budowlany wiaduktu drogowy nad linią kolejową nr 272 w ramach zadania: „Opracowanie dokumentacji umożliwiającej przygotowanie uzbrojenia strategicznego terenu inwestycyjnego na terenie powiatu ostrowskiego”

Dwuprzęsłowy  ustrój  płytowo-belkowy  z  belek prefabrykowanych. Całkowita długość ustroju nośnego wynosi 30,90m. Posadowienie bezpośrednie.

191

Wiadukt drogowy WC-2 w ciągu DK46 w km 5+563 obwodnicy Nysy

Projekt budowlany i wykonawczy wiaduktu drogowego WC2 w ciągu DK46 w km 5+563 nad liniami kolejowymi w ramach zadania „Budowa obwodnicy Nysy w ciągu drogi krajowej nr 41 i nr 46”.

Czteroprzęsłowy  ustrój  płytowo-belkowy z betonu sprężonego. Całkowita długość obiektu wynosi 115,28m. Posadowienie bezpośrednie.

Obwodnica Nysy WC2 - 08 Obwodnica Nysy WC2 - 05 Obwodnica Nysy WC2 - 12

Ekspertyzy przejść podziemnych w Olkuszu

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego dwóch przejść podziemnych dla pieszych pod drogą krajową nr 94 w m. Olkusz w km 297+979 oraz km 298+712.

17.1           17.3           17.4

Przeglądy obiektów mostowych w ciągu autostrad A1 i A2

Wykonanie okresowej kontroli rocznej obiektów inżynierskich, tj. przeglądów podstawowych 155 szt. obiektów mostowych oraz 76 szt. przepustów zlokalizowanych w ciągu autostrad A1 i A2 na odcinkach administrowanych przez Rejon w Łowiczu.

16.1           16.3           16.4

© Copyright 2015 - CMSZ ATOM S.C.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0

 

Stronę odwiedziło do tej pory: 130243 osób