Warning: Declaration of My_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/cmsz/functions.php on line 21
 CMSZ ATOM S.C.
Przeglądy obiektów inżynierskich na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu

Przeprowadzenie przeglądów podstawowych mostów i wiaduktów kolejowych o rozpiętości powyżej 10 m w ilości 159 szt., dla PKP PLK S. A. na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu zgodnie z §10 Instrukcji Id-16 o utrzymaniu obiektów inżynieryjnych oraz sporządzeniu na ich podstawie protokołów przeglądów podstawowych rocznych wraz z dokumentacją fotograficzną obiektów.

IMG_20151027_071329 IMG_20150916_105138 IMG_20150916_092127

Koncepcja przebudowy obiektów inżynierskich na linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek – Słupsk – Ustka

Wykonanie dwuwariantowej koncepcji przebudowy obiektów inżynierskich w ramach zadania: ,,Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek – Słupsk – Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka”

24.1           24.2           24.3

Elementy projektu drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe

Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przepustów dużych i małych oraz ekranów akustycznych w ramach zadania: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, o długości ok. 11,3km, tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 (tj. do km 58+974 – ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki)”.

23.11           23.21

Przeglądy szczegółowe obiektów inżynierskich oraz wykonanie koncepcji ich przebudowyna linii kolejowej E30 Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie

Wykonanie przeglądów szczegółowych obiektów inżynierskich oraz wykonanie ich dwuwariantowej koncepcji przebudowy w ramach zadania: „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie”.

  • Analiza stanu istniejącego (37 przepustów, 5 przejść dla pieszych, 3 kładki dla pieszych, 12 mostów, 8 wiaduktów oraz 2 murów oporowych),a w tym:

– przegląd szczegółowy wraz z badaniami i dokumentacją fotograficzną uszkodzeń

– określenie aktualnej nośności

– określenie zgodności z aktualnymi przepisami

  • Analiza techniczna wariantów inwestycyjnych z oszacowaniem kosztów, a w tym:

– wariantowa koncepcja remontu lub przebudowy istniejących obiektów

– koncepcja budowy nowych obiektów

– analiza ekonomiczna przyjętych rozwiązań

22.1           22.2           22.4

Projekt remontu mostu nad rzeką Łomniczka w Karpaczu

Ekspertyza techniczna oraz projekt budowlano-wykonawczy remontu mostu nad rzeką Łomniczka w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysu remontu przeprawy mostowej nad rzeka Łomniczka w Karpaczu w ciągu leśnej drogi dojazdowej na wypadek pożaru.”

Podstawowe parametry geometryczne obiektu:

  • Maksymalne światło poziome                                 B= ok. 24.80 m
  • Strzałka pionowa łuku                                               H= ok. 4.20 m
  • Szerokość konstrukcji łuku                                       S = 3.50 m

 

21.1           21.2

© Copyright 2015 - CMSZ ATOM S.C.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0

 

Stronę odwiedziło do tej pory: 130271 osób