Przeglądy szczegółowe obiektów inżynierskich oraz wykonanie koncepcji ich przebudowyna linii kolejowej E30 Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie

Wykonanie przeglądów szczegółowych obiektów inżynierskich oraz wykonanie ich dwuwariantowej koncepcji przebudowy w ramach zadania: „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie”.

  • Analiza stanu istniejącego (37 przepustów, 5 przejść dla pieszych, 3 kładki dla pieszych, 12 mostów, 8 wiaduktów oraz 2 murów oporowych),a w tym:

– przegląd szczegółowy wraz z badaniami i dokumentacją fotograficzną uszkodzeń

– określenie aktualnej nośności

– określenie zgodności z aktualnymi przepisami

  • Analiza techniczna wariantów inwestycyjnych z oszacowaniem kosztów, a w tym:

– wariantowa koncepcja remontu lub przebudowy istniejących obiektów

– koncepcja budowy nowych obiektów

– analiza ekonomiczna przyjętych rozwiązań

22.1           22.2           22.4

© Copyright 2015 - CMSZ ATOM S.C.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0

 

Stronę odwiedziło do tej pory: 124191 osób