Warning: Declaration of My_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/cmsz/functions.php on line 21
 CMSZ ATOM S.C.
Projekt remontu obiektów mostowych w ramach remontu toru nr 1 na linii nr 276

Wykonanie dokumentacji wykonawczej związanej z naprawą infrastruktury kolejowej dla zadania, pn. „Remont toru nr 1 na linii nr 276 Wrocław – Międzylesie w km 100,007 – 102,400 szlak Kłodzko Nowe – Gorzanów oraz w km 116,655 – 117,555 szlak Bystrzyca Kłodzka Przedmieście – Domaszków poprzez wymianę podkładów i szyn OC wraz z robotami towarzyszącymi”.

Opracowanie obejmowało niezbędne do wykonania prace w celu zapewnienia obiektom długiego czasu bezawaryjnej eksploatacji oraz dostosowania ich do obowiązujących przepisów.

Poniżej podano zestawienie obiektów kolejowych, dla których prowadzono prace remontowe:

Most  w km 100,043

Ustrój 3-przęsłowy swobodnie podparty,  dwa dźwigary blachownicowe z jazdą górą i nawierzchnią kolejową na mostownicach, obiekt dwunitkowy. Długość całkowita obiektu 71,60m.

Most w km 100,118

Ustrój 1-przęsłowy, sklepiony. Długość całkowita obiektu 4,23m.

Wiadukt w km 100,37

Ustrój 1-przęsłowy swobodnie podparty, płytowy z dźwigarów stalowych obetonowanych. Długość całkowita obiektu 5,65m.

Wiadukt w km 100,485

Ustrój 1-przęsłowy swobodnie podparty stanowią dwa dźwigary blachownicowe. Obiekt jest dwunitkowy. Długość całkowita obiektu 9,00m.

Wiadukt w km 101,052

Ustrój 1-przęsłowy swobodnie podparty stanowią dwa dźwigary blachownicowe z nawierzchnią kolejową na mostownicach, obiekt jest dwunitkowy. Długość całkowita obiektu 8,80m.

wp_20160715_08_50_14_pro wp_20160715_08_09_06_pro wp_20160715_08_54_48_pro

Modernizacja przejść pod torami na stacji Jelenia Góra

Koncepcja, zamienny projekt wykonawczy, przedmiary, ST dla 4 konstrukcji podtorowych – wiaduktów nad przejściem podziemnym na stacji kolejowej Jelenia Góra

Klasa obciążenia:                                                         k+2 wg PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”

Długość konstrukcji nośnej:                                      8,82 m

Rozpiętość teoretyczna:                                            7,10 m

Szerokość całkowita pojedynczej konstrukcji:       3,36 m

Wysokość konstrukcyjna:                                          0,60 m

DSC_3746 DSC_3737 DSC_3725

Adaptacja konstrukcji stalowej przęsłeł pozyskanych z trzech obiektów inżynieryjnych na Centralnej Magistrali Kolejowej

Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z adaptacją, transportem, montażem i zabudową konstrukcji mostowych pozyskanych z obiektów inżynieryjnych na CMK:

na linii Nr 276 w km 70,655 w torze nr 1 i 2;

na linii Nr 301 w km 9,354 w torze nr 1;

na linii Nr 301 w km 14,985 w torze nr 1.

IF   IF   IF

Remont wiaduktu kolejowego w km 238+529 linii nr 65 na stacji Grzybów LHS

Projekt Techniczny remontu istniejącego wiaduktu kolejowego w km 238+529 linii nr 65 na stacji Grzybów LHS.

Podstawowe parametry geometryczne obiektu:
· światło poziome B = ok. 12.00 m
· światło pionowe H = ok. 4.20 m
· pierwotna szerokość konstrukcji S = 6.00 m
· długość całkowita L = 23,20 m
· rozpiętość teoretyczna Lt = 16,65 m
· wysokość konstrukcyjna Hk = 1,54 m

Rys 2

Przeglądy obiektów inżynierskich na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy

Przeprowadzenie przeglądów podstawowych  kolejowych obiektów mostowych w ilości 208 szt., dla PKP PLK S. A. na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy zgodnie z §10 Instrukcji Id-16 o utrzymaniu obiektów inżynieryjnych oraz sporządzeniu na ich podstawie protokołów przeglądów podstawowych rocznych wraz z dokumentacją fotograficzną obiektów.

IMG_20151103_102211 IMG_20150930_155034

© Copyright 2015 - CMSZ ATOM S.C.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0

 

Stronę odwiedziło do tej pory: 128437 osób